1. Pengguna dikehendaki menggunakan User ID Berpusat untuk mencapai modul ini.
  2. Slip User ID Berpusat boleh diperolehi daripada Timbalan/Penolong Pendaftar (Akademik) fakulti masing-masing.
  3. Sekiranya terdapat sebarang masalah seperti kehilangan atau lupa Kata Laluan sila rujuk Timbalan/Penolong Pendaftar (Akademik) untuk tindakan selanjutnya.
  4. Untuk proses penukaran Kata Laluan, sila klik [Tukar Kata Laluan].
  5. Sila pastikan anda menjaga User ID ini sebaik mungkin.

Menu Pensyarah

Sila masukkan No. Pekerja dan Kata Laluan Berpusat anda.

   

No. Pekerja

 

Kata Laluan

 
 
 

Perhatian:  Sila pastikan anda klik  Log Out, selepas menggunakan sistem ini.