Menu Fakulti

New Page 2

Timbalan / Penolong Pendaftar dan staf sokongan serta Pengurus Teknologi Maklumat yang dibenarkan 
dan mempunyai katalaluan yang berdaftar dengan AIMS2000 sahaja.

Sila masukkan User ID dan Kata Laluan anda.

   

User ID

 

Kata Laluan

 

 

 

Nota :

Untuk menggunakan sistem ini, sila pastikan 'browser' anda boleh menerima 'Cookies
[Cara-cara untuk 'Enable Cookies']
 

Perhatian:  Sila pastikan anda klik  Log Out , selepas menggunakan sistem ini.
PENTING: Sekiranya anda tidak berjaya login, sila hubungi Pusat ICT di talian 32016 / 32469 / 32518.