Panduan Mengisi Borang UTM P5 (melalui sistem AIMS2000-Web)

   
1. Sila masukkan alamat http://aimsweb.utm.my dalam web browser.
2. Klik pada pautan Pelajar kemudian Login ke sistem.
3. Setelah berjaya login, sila klik menu Pengawasan Rekod --> Maklumat UTMP5
4. Untuk proses pengemaskinian maklumat anda sila klik pautan Borang UTM P5.
5. Kemudian klik Butang Kemaskini untuk mengemaskini maklumat:
 - Alamat Tetap
 - Alamat Semasa
 - Maklumat Ibu Bapa/Penjaga
6. Setelah selesai, sila klik Butang Simpan.
7. Untuk proses seterusnya, sila klik Butang Seterusnya>>.
8. Kemudian klik Butang Kemaskini untuk mengemaskini:
 - Maklumat Saudara
 - Maklumat Penjamin
9. Setelah selesai, sila klik Butang Simpan.
  Untuk proses Cetakan, sila klik Butang Seterusnya>>.