Menu Urusetia/Eksekutif

Pegawai dan staf sokongan yang dibenarkan dan mempunyai katalaluan yang berdaftar dengan AIMS2000

Pegawai dan staf sokongan yang dibenarkan dan mempunyai katalaluan yang berdaftar dengan AIMS2000 sahaja.

Sila masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan anda.

   

ID Pengguna

 

Kata Laluan

 
 
 

Nota :

Untuk menggunakan sistem ini, sila pastikan 'browser' anda boleh menerima 'Cookies
[Cara-cara untuk 'Enable Cookies']
 

Perhatian:  Sila pastikan anda klik  Log Out , selepas menggunakan sistem ini.
PENTING: Sekiranya anda tidak berjaya login, sila hubungi Pusat ICT di talian 32016 / 32469 / 32518.